Naši trenéři a kolegové

Zuzka

Jóga mi přinášela do života pohyb. Dneska je pro mě cestou ke klidu, k sobě a cestou, na které potkávám úžasné lidi. 

Jógová praxe

U žen se věk nepíše, takže dlouho hatha, pak přišla power jóga, dnes bikram jóga a současný cíl je pro mě ashtanga jóga.

Co cvičím ve studiu

Můžeme se potkat na rehabilitační józe, power józe, párové józe, józe pro pokročilé, snad jednou ashtanga józe nebo bikram józe. 

e-mail: zuzka@yogatherapeutic.cz

Mároš

Cvičení mi pomáhá uniknout z životního stereotypu a stresu, posouvat se dál v jednotlivých asánách.

Jógová praxe

Do roku 2001 cvičenec, ktetý po dalších 5 letech praxe přešel k vedení jógových lekcí s cílem přiblížit jógu ostaním.

Co cvičím ve studiu

Hatha jóga, flow jóga, jógová terapie
e-mail: maros@yogatherapeutic.cz


Olga - Anna   MEDITAČNÍ JÓGA

se čtyřicet let prakticky zabývá Integrální jógou. Lekce spojuje na principech jógy coby duchovní cesty vedoucí k harmonizaci osobního systému cvičení. Jógu chápe jako soubor mentálních a emočních schopností fyzického Já. Pracuje jako muzikoterapeut, vede vlastní kurzy pod názvem Tvůrčí pozornost. Věnuje se léčitelství a poradenství v oblasti osobního rozvoje a velký důraz klade na schopnost sebeuzdravování.

PRAXE

Praktická cvičení navádějí k základům meditace, vizualizace, vědomé práce s fyzickým i mentálním tělem. Prohloubení vědomého dýchání zas ke zklidnění a ztišení, prohlížení vnitřní krajiny. Navazuje na relaxační a autoregresní techniky.  

Meditace 

Témata meditace a konzultací zahrnují pojmy jako sebevzkříšení, sebeléčení, komunikace s jednotlivými orgány, s etapami vlastní minulosti, souvislostmi rodovými/rodinnými zátěžemi. Otvíráním energetických center v každodenní praxi posiluje sebedůvěru a odstraňuje fóbie z běžného života.  

Masáže, kineziotaping, čínská léčba a poradenství

Velmi šetrným a jemným způsobem zvyšujeme léčebné a ozdravné procesy a prodlužujeme uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému.

Praxe

Odborníky z daného oboru, viz. přiložené certifikáty a zprávy  o nás .

Jak se objednám tyto služby

V záložce kontakt najdete poptávkový formulář, kde nám můžete napsat, popř. více informací poskytneme ve studiu. Neváhejte nás kontaktovat.